Çalışanlarımız

Çalışanlarımız

Birlikte başarıyoruz...


Süleyman ALDEMİR

 

1989 yılında İzmir’de doğmuştur. Lise öğrenimini İzmir de 2006 yılında tamamlamıştır. Yüksek öğrenim hayatına 2007 Yılında Dokuz Eylül Üniversitesi İzmir Meslek Yüksekokulu Muhasebe bölümünde başlayıp 2009 yılında önlisans eğitimini başarılı bir şekilde tamamlamıştır.  Aynı yıl Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesinde lisans eğitimine başlamıştır. 2011 Yılında bu bölümü de başarılı bir şekilde tamamlamıştır.

Aynı zamanda Pareto Denetim SMMM Hizmetleri Ltd. Şti.nde Haziran/2009 yılında denetçi yardımcısı olarak göreve başlamıştır. Lise ve yüksek öğrenim eğitimi boyunca çeşitli özel sektör firmalarının muhasebe departmanlarında görev almıştır. Muhasebe denetimi, vergi denetimi, şirket mali durum analizleri, bağımsız denetim, vergi, finans ve diğer ilgili mevzuat hakkında danışmanlık görevlerinde bulunmaktadır. Şu an Pareto Denetim Firmasında Denetçi olarak çalışmaya devam etmektedir.

suleyman@paretodenetim.com

Ferhat ÖZGUC

1992 Yılında İzmir’de doğmuştur. İlköğrenimini İzmir’de tamamlayıp, 2006 Yılında İzmir Ticaret Meslek Lisesi’nde başlayıp,  2010 yılında mezun olmuştur. Yüksek Öğrenimine 2010 Yılında 9 Eylül Üniversitesi İzmir Meslek Yüksekokulu Muhasebe Bölümünde başlayıp, 2012 Yılında bu bölümü bitirmiştir. 2013 Yılında Anadolu Üniversitesine kaydolarak yüksek öğrenimine devam etmektedir. 

2011 Yılının Eylül Ayında Pareto Denetim ve S.M.M.M. işe başlamıştır. Muhasebe ve Vergi Denetimi, Kobi Danışmanlığı, Şirket Mali Durum Analizleri, Bağımsız (IFRS) Denetim,Vergi, Finans ve Diğer ilgili mevzuat hakkında danışmanlık görevlerinde bulunmaktadır.

ferhat@paretodenetim.com

Murat Korhan ÖZBAY

1988 yılında İzmir’de doğdu. İlköğretim ve lise eğitimini İzmir’de tamamladı. 2012 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari İlimler Fakültesi İktisat Bölümü'nden mezun olmuştur. Öğrenim hayatı boyunca çeşitli özel şirketlerde staj yapmıştır, okul sonrası alanıyla ilgili birçok kursa katılarak, mesleki alanda kendini yetiştirmeye devam etmiştir.  2014 Yılı Kasım  Pareto Denetim ve S.M.M.M. bünyesine katılmıştır.

murat@paretodenetim.com