Yönetim Danışmanlığı

Yönetim Danışmanlığı


Paretodenetim'in kurumsal hizmetleri aşağıdaki şekilde özetlenmektedir;

Türkiye’de ve Euro bölgesinde kurulacak şirket yapıları (limited, A.Ş., irtibat bürosu vb) hakkında danışmanlık hizmetleri vermek,

Türkiye’de ve Euro bölgesinde Şube ve irtibat bürosu kuruluş işlemleri,

Yeni Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde şirket kuruluşları ile ilgili her türlü belgelerin hazırlanması, bu belgelerin eksiksiz ve doğru olarak zamanında ilgili resmi kurumlara iletilmesi ve bu aşamadan sonraki hukuki işlemleri takip etmek,

Yurt dışından Türkiye'de çalışmak üzere gelen yabancıların çalışma ve oturma izinlerini almak,

Aile şirketleri için aile ANAYASA’sı hazırlamak ve yasanın uygulanabilirliğini kontrol etmek, ortaklarlık sözleşmeleri düzenlemek,

Şirketlerin Genel Kurul, Sermaye Artırımı, Devir, Birleşme, Bölünme, Tasfiye, Nev'i Değişikliği gibi işlemlerinin vergi mevzuatının yanı sıra Türk Ticaret Hukuku'na uygunluğunun değerlendirilmesi ve bu işlemlerle ilgili destek ve danışmanlık hizmetlerinin verilmesi,

Yatırım teşvik belgesi, Dahilde işleme belgesi gibi tüm izinlerle ilgili işlemleri yürütmek,

İşçi ve işverenin hak ve yükümlülükleri, karşılıklı ilişkileri ile ilgili bireysel ve kurumsal ihtiyaçlar için, sözleşmelerin hazırlanması, sözleşmelerin feshi, iş kazaları ve mesleki hastalıklar, işyerindeki sağlık ve güvenlik ile ilgili yükümlülüklerin ve kanunların uygulanması gibi konularda danışmanlık hizmetleri vermek,

Eleman Seçme Ve Yerleştirme

Kurumsal hizmetler kapsamında, her geçen gün büyüyen aday CV bankamız ile şirketlerin ihtiyacı olan elemanları seçme ve yerleştirme hizmetleri sunulmaktadır.