İç Kontrol Hizmetleri

İç Kontrol Hizmetleri


Globalleşen dünyada değişen ekonomik koşullar Türkiye'deki şirketleri de kurumsal yönetim ilkeleri arasında yer alan İÇ DENETİM ilkelerine uygun risk yönetimi ilkelerini uygulamaya zorunlu kılmıştır. Pareto Denetim sahip olduğu bilgi ve tecrübeleriyle şirketlerde iç denetim ilkeleri ışığında risk yönetimi hizmeti sunmaktadır.

Etkin bir iç kontrol sistemi güvenilirliği arttıran önemli faktörlerden biridir. Kamu otoriteleri, finansal kurumlar, yatırımcılar, satıcılar ve müşteriler için ilişkide oldukları şirketlerin iç kontrol sistemlerinin varlığı, şeffaflığı, tutarlılığı şirket değerini arttıran unsurlarındandır.

İşletme içinde yer alacak doğru bir iç kontrol sisteminin varlığı, şirket içi işlemlerde düzen, kontrol ve disiplin sağlayarak işletmeye katma değer sağlayacak, piyasadaki rekabet gücünü ve prestijini arttıracaktır.

 

İç Denetim Departmanı olarak amacımız;

•    Şirket risklerini kontrol altına almak,

•    Etkin ve verimli operasyonlar sağlamak,

•    İşletme varlıklarını korumak,

•    Kaynakların ekonomik ve verimli kullanımını sağlamak,

•    Hataları küçükken tespit ederek, büyük problem haline gelmeden çözümünü sağlamak,

•    İşletmeyi masumca bir hatanın veya planlı bir yolsuzluğun vereceği zarardan korumak,

•    Finansal raporlamalarda güvenilirliği sağlamak,

•    Mevcut kanunlara uygunluk sağlamak,

•    Şirketin hedeflerine ulaşabilmesi için uygun iç denetim sistemi oluşturmak.

Hizmetlerimiz;

•    İç denetim biriminin tamamen tarafımıza "Outsource" edilmesi

•    Etkin iç kontrol prosedürlerinin hazırlanması

•    Mevcut iç kontrol sistemlerinin ve prosedürlerinin incelenmesi, eksikliklerinin tespiti ve revize edilmesi

•    İç kontrol prosedürlerinin uygulamaya geçirilmesi

•  İç kontrol prosedürlerinin uygulanmasına ilişkin fiili denetimlerin yapılarak tespit ve önerileri kapsayan raporların yönetime sunulması

•    İç denetim konusunda gerekli eğitimlerin verilmesi